first part of logo 'Máš' first part of logo 'umělecké' first part of logo 'střevo' first part of logo '?'

Szabó Virág

projekt adatai

csapat neve: Szabó Virág
iskola: Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium
felkészítő tanár(ok): Szőke Anita
pályázók: Réti Virág, Szabó Zenina
helyezés: nem ért el helyezést

 

koncepció leírása

Az identitás röviden az egyént ért hatások összessége. Nagyban hozzájárul környezetünk, amibe beleszülettünk, és a társadalomban aktuálisan betöltött szerepünk. Többféle identitás létezik, például : vallási, nemzeti, társadalmi és szexuális is. Én nem az identitás 1-1- fajtáját szeretném bemutatni, hanem a kerek egészet, mivel így látszik az egyén személyiségfejlődése, de ennek lehet szubjektív és objektív értelmezése is egyaránt, így magával az identitást alakító tényezőkkel kezdtem el foglalkozni, majd ezek kapcsán alakult ki a végkifejlett.

Az emberek mindig is szerették megkülönböztetni magukat másoktól, régen ez a törzsi hovatartozás terén, ma pedig már az „én nem vagyok olyan, mint a többiek” szindróma érvényes, így a sok „egyedi” ember között végül is senki sem egyedi, mivel az egyediség egységgé vált. Az egyén önmagát merőben megkülönbözteti másoktól, és párhuzamot von maga és a társadalmi normák között, így egyéniségnek tekinti magát, de emellett mindenki akar tartozni valahova.

Az identitás témájában viszonyultam a kezdetekhez és a leg ősibb megkülönböztető jelzést vettem alapul, az arcfestést. A fotósorozathoz az ismeretségi körből, akik arcukat adják a projekthez(4-5 ember), a festéket az arcukra hagyományosan kézzel vinnék fel, ami által még jobban korlátozva és saját testére van utalva az alany.

A színek szinbolikus jelleggel bírnak úgy, ahogy az arc különböző részei is, de ezek nem adottak, nem kötöttek, hanem az egyén válogatja meg, ő dönti el mit és hogyan használ (kivéve a fehér alapot, az az egyetlen „kötöttség”, ezután már mindenki a saját maga által választott színekkel dolgozik), ezeket a mozzanatokat pedig dokumentáljuk.

A színek sorrendje életszakaszokhoz kötődik:

  1. 0 éves kor, születés, a kezdetek: fehér alap, a tisztaság, mivel minden ember eredendően jónak születik.
  2. 0-6 éves kor: ekkor a szeretet és a szülői gondoskodás teszi ki életünket, későbbiekben a kapcsolatteremtés.
  3. 6-8 éves kor: a beilleszkedés időszaka, ekkor alakul ki hogy valaki jó vagy rossz diák lesz e, ekkor következik be az első tudatos hazugság, és a szégyenérzet tapasztalata
  4. 8-12 éves kor: nemi hovatartozás felvállalása
  5. 12-16 éves kor: önmagunk elfogadása, lázadás, „ki vagyok én?”
  6. 16-20 éves kor: jövőkép kialakulása, „tudom, hogy ki vagyok, és hogy mit akarok”

Az életszakaszokban a külső hatásokat kell megjeleníteniük, amik őket formálták, persze minden embert más-más hatás ér, és ezeket máshogy is élik meg, így megy végbe a személyisség fejlődése.

A fotósorozatnak  „a maszk ami te vagy” címet választottam, mivel elég beszédes, és könnyen értelmezhető. A fotókat fekete-fehérben gondoltam kiállítani, mégpedig térben, 6 szög alapú testeken, aminek oldalai négyszögek, egy-egy testen egy-egy alany parafrázisa lenne. A testek fel lennének lógatva, így véletlenszerű „arcukat” mutatnák a nézőknek, de persze körbejárható lehetne. Azért gondoltam fekete-fehérben a képek nyomtatását, mivel csak az alany láthatja saját színeit igazán, kívülálló szemével nem láthatjuk meg az egyén valódi lényét, mindenki csak önmagát ismerheti igazán. (persze a dokumentációkban szerepelnének a színek és azok sorrendjei.)

Ebben a projektben 20 éves korig válogattam embereket, mivel nekem sincs több élettapasztalatom, de kíváncsi lennék mennyi szín és minta lenne egy 80 éves arcán. Az élet hosszú, és nagyon sok minden történik benne.