first part of logo 'Máš' first part of logo 'umělecké' first part of logo 'střevo' first part of logo '?'

Krízis: Mugshot, a.k.a the interrogation of identity (Mugshot, avagy faggatás az identitásról)

projekt adatai

pályázat címe: Mugshot, a.k.a the interrogation of identity (Mugshot, avagy faggatás az identitásról)
csapat neve: Krízis
iskola: Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium
felkészítő tanár(ok): Dékányné Varga Krisztina
pályázók: Csizek Boróka, Farkas Fruzsina, Holecz Mária, Horváth Barnabás László, Müller Helga Bernadett, Takács Hajnalka
helyezés: nem ért el helyezést

 

projekt leírása

A Krízis csapat alapkoncepciója az emberi előítélet tényére épül, s arra, hogy mily módon döntünk egy pillantás alapján másokról s mások identitásáról, érzéseiről, esetlegesen származásáról vagy hitéről. Mindezzel szemben ilyen rövid idő alatt nem ítélhetünk meg egy személyt, hiszen teljes identitásukról még akkor sem tudunk igaz és átfogó képet alkotni, ha megkérjük őket, hogy a legfontosabb, szerintük az önazonosságukat legjobban meghatározó szót osszák meg velünk.

Alapjáraton digitális eszközöket használva (a kortárshű ábrázolás és eszközhasználat indokából) és a várost járva megalkottuk a ’’Mugshot, a.k.a. the interrogation of identity’’ (Mugshot, avagy faggatás az identitásról) című művünket. Alkotásunkat kiállítás esetén több képernyőre szeretnénk bővíteni, hogy látványosabb legyen.  Az LCD kijelző legfelső rétegét (polarizing filtert) eltávolítva azt a részt megfosztottunk a funkciójától, miszerint jelezze a képet, viszont ha a réteget helyettesítjük, láthatóvá válik a kis terület. A réteg kis területén való helyettesítésére egynemű anyagból készült, manuálisan a képernyő elé tartható külön réteget hoztunk létre. Ezt a monitor elé tartva felfedhetjük a mű addig nem látható részét. A műhöz embereket kértünk meg, írják le egy lapra identitásukat legjobban jellemző, ahhoz a legközelebb álló szót, ami eszükbe jut. A polarizing filtert a papír helyén eltávolítva a szöveget eltűntettük, viszont amikor a mű szemlélője az erre szolgáló eszközt a képernyő elé tartja, olvashatóvá válik számára a mű alanya által választott szó. A fényképek (Mugshotok) diavetítés-szerűen váltakoznak a képernyőn, ezzel engedve bepillantást minél több ember személyes azonosságtudatába. Mindezzel azt szeretnénk kifejezni, hogy az emberek sokszor első benyomás alapján képet alkotnak másokról, általában helytelenül. Célunk annak érzékeltetése, hogy az első benyomás által alkotott képünket nagyban felülírhatja az, ha megismerkedünk az adott személy saját magát pozicionáló jellemzésével. Mindezek mellett a felhasznált eszközzel, a számítógéppel azt is alá szeretnénk támasztani, milyen gyorsan és könnyen változhat valaki identitása. Csupán egy „gombnyomás” és új elem kerül bele, vagy tűnik el az ember személyes archívumából. De elég mindezt feldolgozni? A célunk a művel, hogy az emberek a megtekintése után öntudatosabban szemléljék identitásukat, gondolkozzanak el, számukra pontosan mit jelent, valamint, hogy kritikusabban is fogják fel azt. Biztosan képes rá egy szó, hogy megragadja az emberi identitás lényegét? Mi is pontosan az identitás? Mi az én identitásom? Az identitás definíciója, valamint, hogy mit foglal magába személyről személyre változik… De rossz ez? Rá szeretnénk ébreszteni a szemlélődőt, hogy gondolkodjon el identitásán. A feladat nehézségét mutatja az, hogy a felkért alanyok több percnyi habozás után tudták papírra vetni a legtalálóbb szót önmagukról, és ez talán így is van rendjén.