first part of logo 'Máš' first part of logo 'umělecké' first part of logo 'střevo' first part of logo '?'

Navrhni svoji galerii

Vítěz: Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava –Helenín, studenti 4. ročníku

Finále: Národní galerie v Praze, 18. 5. 2011

Porota: M. Sybolová, M. Kabátníková, M. Kinterová, R. Sedláková, D. Valešová, M. Bergmanová, J. Fabián, O. Horák a O. Bystřický.

Cenu předal umělec Pavel Sterec.

 

Galerie BACTerie: Umění na kárce

Finále se zúčastnily skupiny studentů, kteří vytvořili nejzajímavější práce. Smyslem celé soutěže bylo také poznat požadavky a nároky na současné galerijní a muzejní instituce. Nejčastějšími požadavky všech projektů byla interaktivnost, multimediálnost a obecně zájem o sociálně a zdravotně odloučené skupiny. Jako běžnou nabídku svých galerií uváděli prostory kavárny, dětského koutku, interaktivně fungujících výstavních prostor a propojení galerie a dalších kulturních zařízení (kino, knihovna, studovna). Chtěli by mít možnost chodit do galerií v noci, dávat si tam schůzky, podívat se na film, dokonce by tam chtěli přespat. Proč ne? Potřeba nebýt pasivním pozorovatelem, aktivně se zapojovat a kromě informací získat zážitek, to vyplývalo z návrhů studentů z Čelákovic, Mnichova Hradiště, Kutné Hory a dalších měst. Současní studenti nepřijímají institucionální prostory jako nedotknutelná teritoria a k uměleckým dílům nemají neopodstatněný respekt. Během finále představili návrhy na vlastní výstavu, vytvořili architektonický a ideový návrh vlastní galerie nebo muzea, připravili jeho výstavní plán, ale také způsoby instalace výstav nebo grafického návrhu plakátu. Porota nakonec vybrala projekt skupiny studentů ze SUPŠ Jihlava-Helenín, kteří se se svou galerii BACTerie (protože umění je nakažlivé) rozhodli koncipovat nejen jako zajímavý architektonický prostor, ale jako místo hledající odpovědi na otázku „Co je umění?“. Odpovědi na tuto otázku získávali ve svém nejbližší okolí. Právě získané odpovědi je přiměly k vytvoření tohoto konceptu. Chtěli by aktivně pracovat ve svém regionu, být pohyblivou jednotkou, která bude představovat současné umění a hledat možnosti jeho interpretace. Takhle přemýšlí šestnáctiletí studenti.

 

Fotografie:

[foogallery id=”745″]